Khám Phá Sức Mạnh Của Các Tính Năng Quản Lý

Đây là bài viết Các tính năng của quản lý  trong chuyên mục kiến thức của tạp chí Người Tiêu Dùng Thông Thái – Ntdtt.com. Mời bạn đón đọc phía dưới:

Quản lý là một hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn nguồn nhân lực và vật chất sao cho đạt được các mục tiêu của tổ chức. Bản chất của quản lý có thể được đánh dấu là: –

  1. Quản lý là Định hướng Mục tiêu: Sự thành công của bất kỳ hoạt động quản lý nào được đánh giá bằng việc đạt được các mục tiêu hoặc mục tiêu đã định trước. Quản lý là một hoạt động có mục đích. Nó là một công cụ giúp sử dụng nhân lực và vật lực để thực hiện các mục tiêu đã xác định trước. Ví dụ, mục tiêu của doanh nghiệp là thỏa mãn tối đa người tiêu dùng bằng cách sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá cả hợp lý. Điều này có thể đạt được bằng cách sử dụng những người hiệu quả và sử dụng tốt hơn các nguồn lực khan hiếm.
  2. Quản lý tích hợp Nguồn nhân lực, Vật chất và Tài chính: Trong một tổ chức, con người làm việc với các nguồn lực phi con người như máy móc. Vật liệu, tài sản tài chính, tòa nhà, v.v. Ban quản lý tích hợp nỗ lực của con người vào các nguồn lực đó. Nó mang lại sự hài hòa giữa các nguồn lực con người, vật chất và tài chính.
  3. Quản lý là liên tục: Quản lý là một quá trình liên tục. Nó liên quan đến việc xử lý liên tục các vấn đề và sự cố. Nó liên quan đến việc xác định vấn đề và thực hiện các bước thích hợp để giải quyết nó. Ví dụ: mục tiêu của một công ty là sản xuất tối đa. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách khác nhau phải được định hình nhưng đây không phải là kết thúc. Tiếp thị và Quảng cáo cũng phải được thực hiện. Đối với chính sách này phải được đóng khung lại. Do đó, đây là một quá trình liên tục.
  4. Quản lý có tính lan tỏa: Quản lý được yêu cầu trong tất cả các loại hình tổ chức cho dù đó là tổ chức chính trị, xã hội, văn hóa hay kinh doanh vì nó giúp đỡ và hướng các nỗ lực khác nhau đến một mục đích xác định. Vì vậy, các câu lạc bộ, bệnh viện, đảng phái chính trị, trường cao đẳng, bệnh viện, các công ty kinh doanh đều yêu cầu quản lý. Khi có nhiều hơn một người tham gia làm việc vì một mục tiêu chung, việc quản lý là cần thiết. Cho dù đó là một công ty kinh doanh nhỏ có thể tham gia kinh doanh hay một công ty lớn như Tata Iron & Steel, thì cần phải có sự quản lý ở mọi nơi, bất kể quy mô hay loại hình hoạt động.
  5. Quản lý là một Hoạt động Nhóm: Quản lý ít quan tâm hơn đến nỗ lực của cá nhân. Nó được quan tâm nhiều hơn đến các nhóm. Nó liên quan đến việc sử dụng nỗ lực của nhóm để đạt được mục tiêu xác định trước của ban lãnh đạo ABC & Co., hay là đề cập đến một nhóm người quản lý doanh nghiệp.

Tạp chí Người Tiêu Dùng Thông Thái – Ntdtt.com